BẢNG GIÁ BÁN LẺ


BẢNG GIÁ BÁN LẺ

Để truy cập vào phần Bảng giá bán lẻ bạn cần được phân thêm quyền truy cập/ thêm/ sửa/ xóa bảng giá bán lẻ trong mục phân quyền.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/B%C3%81N_L%E1%BA%BA_1.png

Bước 1: Sau khi đã được phân quyền để truy cập bạn chọn module Bán hàng  => Chọn Bảng giá bán lẻ

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/B%C3%81N_L%E1%BA%BA_2.png

Hệ thống sẽ tự động update bảng giá bản lẻ mặc định áp dụng cho tất cả kho theo giá bán lẻ và chiết khấu của sản phẩm trên hệ thống bạn đã tạo.

Bước 2: Những lần sau nếu muốn chỉnh sửa giá bán lẻ của sản phẩm bạn click vào phần " Thêm bảng giá từ file excel"rồi tải file mẫu xuống

Bước 3: Nhập toàn bộ giá cũng như chiết khấu của sản phẩm theo file excel mẫu => Click 

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/b%C3%A1n_l%E1%BA%BB_3.png   để tải file vừa tạo rồi ấn https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/b%C3%A1n_l%E1%BA%BB_4.png => Hệ thống sẽ sinh ra bảng giá bán lẻ tương ứng áp dụng cho tất cả các kho và mặc định ở trạng thái chưa áp dụng

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/b%C3%A1n_l%E1%BA%BB_5.png

Lưu ý: Sau khi tải lên hệ thống sẽ sinh ra 1 bảng giá mới ở trạng thái chưa áp dụng

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/b%C3%A1n_l%E1%BA%BB_7.png

Bạn click vào biểu tượng hình cái bút để chỉnh sửa cập nhật thông tin của bảng giá như hình dưới rồi ấn " cập nhật" để lưu lại

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/anhBomh/b%C3%A1n_l%E1%BA%BB_8.png

Tích chọn sử dụng làm bảng giá mặc định nếu muốn áp dụng bảng giá này cho tất cả các kho của bạn

Từ đó, mỗi khi tạo đơn hàng ở phần bán lẻ hệ thống sẽ tự động lấy giá theo bảng giá của kho tương ứng bạn đã thiết lập

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận