Automation khách hàng lần đầu vào CRM với 1 nhóm cụ thể thì gửi SMS


Automation khách hàng lần đầu vào CRM với  1 nhóm cụ thể  thì gửi SMS :

1.  Vào mục Marketing Automation ,sau đấy click vào "Thêm mới" để thêm mới Auto


2. Cài đặt  ở phần điều kiện của Auto

- Đặt tên cho Auto

- Chọn điều kiện cho hành động ở mục NẾU

+Hành động :  KH lần đầu vào CRM

+ Với điều kiện: Chọn  Nhóm khách hàng , sau đấy chọn IN  và chọn nhóm khách hàng muốn chạy Auto


3. Cài đặt ở phần hệ quả của Auto

- Click vào biểu tượng SMS để chọn hệ quả gửi SMS

- Chọn thời gian số ngày đợi để gửi tin nhắn

Ví dụ: thời gian đợi là 0 tương ứng là gửi ngay lập tức

          thời gian đợi là 1 tương ứng là sau  1 ngày  mới gửi sms

- Chọn Brandname 

- Soạn nội dung SMS muốn gửi 


4. Nhấn vào " Lưu quy trình  " để lưu auto


5. Bật kích hoạt auto


7. Auto đã được kích hoạtBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận