Automation cập nhật trạng thái Thất bại trong chiến dịch thì sẽ thay đổi mối quan hệ khách hàng

Marketing Automation

145 lượt xem

14/04/2020

Automation Khi nhân viên cập nhật trạng thái Thất bại trong chiến dịch thì sẽ thay đổi mối quan hệ của khách hàng :

- Thêm mới Automation


-  Đặt tên cho Auto


- Chọn Hành động để chạy Auto

+ Chọn hành động " Cơ hội thất bại"

+ Chọn tiếp " Chiến dịch" , chọn IN và chọn tên chiến dịch tương ứng 


- Chọn hệ quả cho Auto

+  Click chọn hệ quả " Cập nhạt thông tin của khách hàng"


- Kéo xuống trường " Mối quan hệ", chọn mối quan hệ muốn cập nhật


 Lưu Auto và Kích hoạt auto để hệ thống bắt đầu chạy auto


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan