Auto tự động thu hồi lại khách hàng khi sale không tương tác


Để dễ dàng quản lý trường hợp các bạn nhân viên không tương tác với những khách hàng đã được chia, anh/chị có thể tạo auto thiết lập tự động thu hồi các khách hàng này về cho mình và sẽ chuyển cho bạn khác chăm sóc. Cụ thể thao tác như sau:

- Bước 1: Yêu cầu các nhân viên, sau khi đã liên hệ với khách hàng sẽ thay đổi mối quan hệ khách hàng sang mối quan hệ khác, VD Đã tương tác hoặc Đã liên hệ, Chốt, Báo giá,...


- Bước 2: Thiết lập auto sau 2 ngày nếu không tương tác với khách hàng sẽ tự động chuyển người phụ trách khách hàng

NẾU: Theo hành động -> KH lần đầu vào CRM -> Với điều kiện: Mối quan hệ -> IN -> Mới

THÌ: Cập nhật thông tin khách hàng -> Đợi 2 ngày từ lúc bắt đầu và thực hiện -> Với điều kiện: Mối quan hệ -> NOT IN -> anh/chị sẽ liệt kê tất cả các mối quan hệ mà mình sẽ ghi nhận cho bạn nhân viên đó là đã tương tác với khách hàng. (VD: Đã liên hệ, Chốt, Báo giá,... ) -> Người phụ trách khách hàng: chọn tên bạn trưởng nhóm hoặc admin phụ trách quản lý chung nhân viên


- Bước 3: Thiết lập thêm auto khi đã chia khách cho bạn nhân viên khác hỗ trợ nhưng bạn đó tiếp tục không tương tác với khách hàng thì sẽ lại tự động chuyển người phụ trách khác

NẾU: Theo hành động -> Với điều kiện: Chỉnh sửa thông tin KH -> Người phụ trách -> IN -> chọn tất cả các bạn nhân viên sale hỗ trợ

THÌ: Cập nhật thông tin khách hàng ->  Đợi 2 ngày từ lúc bắt đầu và thực hiện -> Với điều kiện: Mối quan hệ -> NOT IN -> anh/chị sẽ liệt kê tất cả các mối quan hệ mà mình sẽ ghi nhận cho bạn nhân viên đó là đã tương tác với khách hàng. (VD: Đã liên hệ, Chốt, Báo giá,... ) -> Người phụ trách khách hàng: chọn tên bạn trưởng nhóm hoặc admin phụ trách quản lý chung nhân viên


LƯU Ý: 

1- Người  trưởng nhóm hoặc admin phụ trách quản lý chung nhân viên sẽ là người sẽ không trực tiếp hỗ trợ và là người phụ trách khách hàng. Để hàng ngày tài khoản này sẽ vào hệ thống -> chọn những khách hàng mình là người phụ trách để chia cho các bạn sale khác

2- Đối với trường hợp khách hàng đã có trên hệ thống thì sẽ áp dụng luôn theo auto thứ 2

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận