Auto tự động giao việc xuất hóa đơn khi đơn hàng đã thanh toán


Khi khách hàng thanh toán đơn hàng, anh/chị muốn hệ thống tự động giao việc cho kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng, anh/chị có thể setup auto như sau:

- Điều kiện: chọn Theo hành động -> Thanh toán đơn hàng -> Loại đơn hàng -> Equal -> Đơn hàng bán


- Hệ quả: chọn Giao công việc cho nhân viên -> Tên công việc: Anh/chị có thể setup nội dung chung sử dụng theo các biến tên thay sẵn tại cột trái -> Dự án: Anh/chị có thể chọn sang 1 dự án cụ thể của mình (ví dụ dự án xuất hóa đơn) -> Nôi dung công việc: Anh/chị có thể setup nội dung theo ý mình -> Người giao việc: chọn Người thực hiện (người thực hiện đơn hàng) -> Người nhận việc: chọn tài khoản của bạn kế toán để xuất hóa đơn (Nếu nhiều hơn 1 kế toán xuất hóa đơn, anh/chị có thể thêm tài khoản nhân viên này vào Người tham gia công việc) -> Khách hàng liên quan (Khách hàng mua hàng của đơn hàng tương ứng) 


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận