Auto thông báo điểm thưởng dã tích luỹ được cho khách hàng


Auto thông báo điểm thưởng dã tích luỹ được cho khách hàng 

1.  Vào mục Marketing Automation ,sau đấy click vào "Thêm mới" để thêm mới Auto


2. Cài đặt  ở phần điều kiện của Auto

- Đặt tên cho Auto

- Chọn điều kiện cho hành động ở mục NẾU: 
+ Đặt tên cho Auto

+ Phần hành động chọn " Thành toán đơn hàng" 
+ Phần Với điều kiện chọn " Loại đơn hàng " chọn " IN" chọn tiếp " Đơn hàng bán"


3. Cài đặt phần hệ quả cho Auto

- Click vào biểu tượng SMS để chọn hệ quả gửi SMS

- Chọn thời gian số ngày đợi để gửi tin nhắn

Ví dụ: thời gian đợi là 0 tương ứng là gửi ngay lập tức

          thời gian đợi là 1 tương ứng là sau  1 ngày  mới gửi sms

- Chọn Brandname 

- Soạn nội dung SMS muốn gửi : Trong nội dung sms sử dụng biến {{current_bonus_score}} để thể hiện Điểm thưởng hiện tại của khách hàng 


4. Nhấn vào " Lưu quy trình  " để lưu auto


5. Bật kích hoạt auto
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận