Auto thông báo chuyển người phụ trách


Auto thông báo notify cho admin khi nhân viên thay đổi người phụ trách trên hệ thống

1 : Vào F3, chọn marketing automation

2 : Thêm mới, đặt tên auto

3: Chọn theo hành động: cập nhật thông tin khách hàng, với điều kiện: người phụ trách, IN, bên dưới chọn tên tất cả các user.

4 : Hệ quả chọn gửi notify cho nhân viên, người nhận là adminChúc mọi người thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận