Auto thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng

Đào tạo mindset

131 lượt xem

12/05/2020

Auto thay đổi trạng thái cơ hội trong chiến dịch thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng 


1. Để chuột vào mục Marketing ( F3) chọn Marketing Automation


2. Nhấn " Thêm mới" để tạo mới auto


3. Đặt tên cho auto và cài đặt phần hành động


- Đặt tên cho Auto


- Cài đặt  phần hành động:


+ Chọn hành động chọn :  Cập nhật trạng thái cơ hội trong chiến dịch


 Nhấn "Thêm điều kiện" 

Setup các thông tin của Trạng Thái và Chiến dịch muốn chạy như hình 


4. Cài đặt phần hệ quả


4.1 Hệ quả thay đổi  mối quan hệ khách hàng 


- Click chọn hệ quả cập nhật thông tin khách hàng 


- Kéo xuống bên dưới  tìm trường " Mối quan hệ" chọn  Mối quan hệ muốn cập nhật


5.Lưu auto


6. Bật kích hoạt Auto


Chúc anh/chị thao tác thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan