Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B


Để cài đặt Auto thay đổi trạng thái cơ hội này ở chiến dịch A thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch B anh /chị vui lòng thao tác như sau:

1.Click vào màn hình Marketing ( F3) chọn Marketing Automation

Sau đấy click vào " Thêm mới" để thêm mới auto

 - Đặt tên cho Auto

- Chọn hành động :

+ Hành động " Cập nhật trạng thái cơ hội trong chiến dịch"

+ Phần với  điền  kiện: Click vào khung chọn " Trạng thái"  khung bên cạnh chọn " Equal"

 2 Khung bên dưới chọn  tên chiến dịch và tên trạng thái cơ hội tương ứng 

                   


- Chọn hệ quả:

+ Chọn hệ quả thêm mới cơ hội vào  chiến dịch

-   Nhập thời gian đợi - Đợi 0 ngày có nghĩa là sẽ thêm mới ngay lập tức, nhập Đợi 7 ngày có nghĩa 7 ngày sau mới thêm mới cơ hội vào chiến dịch

- Chọn  tên chiến dịch muốn  thêm mới cơ hội

- Copy biến {{c_name}}  để đặt tên cho cơ hội    

-Nhấn " Lưu quy trình" để lưu Auto vừa thiết lập 

- Ra ngoài màn hình danh sách Auto bật kích hoạt auto này để chạy auto vừa thiết lập

 


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận