Auto thay đổi nhóm khách hàng theo doanh thu


Yêu cầu: Tôi muốn hệ thống tự động thay đổi nhóm khách hàng theo từng bậc doanh thu khác nhau

Hướng dẫn:

B1: Vào F3 marketing automation thêm mới

B2: Đặt tên quy trình

B3: Chọn theo hành động : thanh toán đơn hàng với điều kiện tổng giá trị mua, chọn có có chứa hoặc điều kiện nhở hơn, lớn hơn hoặc bằng.... nhập thời gian muốn tính tổng doanh thu, sau đó nhập giá trị doanh thu.

B4 : Bên hệ quả chọn điều kiện cập nhật thông tin khách hàng, chọn nhóm KH tương ứng

B5 : Lưu quy trình và kích hoạt.

Ảnh minh họa hướng dẫn cài đặtCảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận