Auto thêm cơ hội khi chuyển mối quan hệ khách hàng


Auto  thay đổi mối quan hệ của khách hàng thì thêm mới cơ hội vào chiến dịch:

1. Để chuột vào mục Marketing ( F3) chọn Marketing Automation


2. Nhấn " Thêm mới" để tạo mới auto


3. Đặt tên cho auto và cài đặt phần hành động

- Đặt tên cho Auto

- Cài đặt  phần hành động:

+ Chọn hành động chọn :  Thay đổi mối quan hệ

+ Với điều điện chọn : chọn " Mối quan hệ"  sau đấy chọn tiếp mối quan hệ mình muốn chạy auto

    


4. Cài đặt phần hệ quả

- Click chọn hệ quả " Thêm mới cơ hội vào chiến dịch"


- Chọn chiến dịch  tương ứng 


5.Lưu autoBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận