Auto thanh toán đơn hàng gửi sms cho khách hàng


Quy trình tạo automation khi thanh toán đơn hàng gửi sms thông báo cảm ơn đã nhận được số tiền mà khách hàng đã thanh toán

- Vào màn hình F3 => Maketing automation

- Chọn thêm mới

- Đặt tên quy trình

- Chọn hành động: thanh toán đơn hàng, với điều kiện là đơn hàng bán

- Hệ quả : chọn gửi sms cho khách hàng, người nhận là khách hàng liên quan. Nội dung sms có chứa biến: {{lastest_payment_amount}} : Số tiền thanh toán mới nhất.
Cám ơn anh/chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận