Auto thanh toán đơn hàng gửi sms cho khách hàng

Marketing Automation

345 lượt xem

24/08/2019

Quy trình tạo automation khi thanh toán đơn hàng gửi sms thông báo cảm ơn đã nhận được số tiền mà khách hàng đã thanh toán

- Vào màn hình F3 => Maketing automation

- Chọn thêm mới

- Đặt tên quy trình

- Chọn hành động: thanh toán đơn hàng, với điều kiện là đơn hàng bán

- Hệ quả : chọn gửi sms cho khách hàng, người nhận là khách hàng liên quan. Nội dung sms có chứa biến: {{lastest_payment_amount}} : Số tiền thanh toán mới nhất.
Cám ơn anh/chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan