Auto thanh toán đơn hàng bán sản phẩm A thì thay đổi mối quan hệ của khách hàng


Auto thanh toán  đơn hàng  bán sản phẩm A  thì thay đổi mối quan hệ  của khách hàng:

1. Vào màn hình Marketing Automation, click " Thêm mới" để thêm mới Auto


2.  Setup phần hành động của auto
- Đặt tên cho Auto

- Chọn hành động " Thanh toán đơn hàng " với điều kiện sản phẩm liên quan như ảnh đính kèm


3. Setup phần hệ quả  Auto

- Chọn hệ quả  Cập nhật thông tin của khách hàng


- Chọn mối quan hệ  tương ứng muốn thay đổi  khi thanh toán đơn hàng


-  Lưu auto 


- Kích hoạt Auto


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận