Auto tạo mới khách hàng thì tạo mới cơ hội trong chiến dịch


Tôi muốn khi thêm mới khách hàng thì tự động chuyển khách hàng đó vào chiến dịch bán hàng, anh/chị có thể setup automation như sau:


- Phần NẾU: Chọn Hành động Khách hàng lần đầu vào CRM ( thêm mới khách hàng)

Với điều kiện khách hàng ở nhóm Bán hàng ( điều kiện này anh/chị có thể lựa chọn điều kiện phù hợp )

- Phần THÌ: Chọn hệ quả Thêm mới cơ hội vào chiến dịch

  + Anh/chị có thể setup thời gian tạo cơ hội ở chiến dịch ( ngày lập tức hoặc 1, 2 ngày sau....)

  + Chiến dịch: Anh/chị chọn tên của chiến dịch đã đã sẵn trên hệ thống 

  + Tên cơ hội: Anh/chị nhập tên cơ hội mong muốn hiển thị

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận