Auto tạo mới khách hàng gửi email về cho quản lý


Tạo auto gửi mail cho quản lý khi khách hàng được thêm mới trên hệ thống Getfly

1 : Vào F3, chon marketing automation ấn thêm mới

2: Nhập tên quy trình

3: Chọn hành động: Kh lần đầu vào CRM, điều kiện : email có chứa @

4: Chọn hệ quả gửi email cho KH hoặc nhân viên

5: Chọn tên người nhận mail là tài khoản quản lý, nhập tiêu đề vào nội dung mail

6: Cập nhật auto và ấn kích hoạt


Cám ơn anh chị đã quan tâm!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận