Auto tạo mới dơn hàng thì chuyển khách hàng sang mối quan hệ CSKH


Auto  tạo mới dơn hàng thì chuyển  mối quan hệ của khách hàng sang mối quan hệ CSKH:

1. Để chuột vào mục Marketing ( F3) chọn Marketing Automation


2. Nhấn " Thêm mới" để tạo mới auto


3. Đặt tên cho auto và cài đặt phần hành động

- Đặt tên cho Auto

- Cài đặt  phần hành động:

+ Chọn hành động chọn :  Tạo mới đơn hàng

+ Với điều điện chọn :

     Loại đơn hàng

    Đơn hàng bán 


4. Cài đặt phần hệ quả

- Click chọn hệ quả cập nhật thông tin khách hàng 


- Kéo xuống bên dưới  tìm trường " Mối quan hệ" chọn " CSKH" 5.Lưu auto


6. Bật kích hoạt Auto


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận