Auto phân loại khách hàng khi đăng kí vào Form theo khu vực


Chào anh/chị thân mến!

B1:Trước tiên tạo 1 optiform có trường Nội Dung để dạng Seleclit +Miền Bắc và Miền Nam.

Chọn đổ về chiến dịch Tổng>rồi lấy mã nhúng nhúng vào trang web của mình.


B2:Tạo 1 chiến dịch Tổng và 2 chiến dịch có tên Miền Bắc và Miền Nam


B3:Tạo 1 Automation có điều kiện Khi khách hàng được đưa vào 1 chiến dịch chọn chiến dịch tổng


Phí hệ quả chọn thêm mới cơ hội vào chiến dịch>chọn điều kiện>nội dung>Contains>Miền Bắc


Rồi chị tiếp 1 hệ quả thêm mới vào chiến dịch tiếp chọn điều kiện>nội dung>Contains>Miền Nam

Bước 4 ấn lưu auto rồi kích hoặt auto. 

Bước 5:Khi khách hàng đăng kí vào form được đặt lên web của mình, nếu khách hàng điền ô Nội dung là Miền Bắc sẽ đổ vào chiến dịch Miền Bắc.Còn nếu khách hàng chọn Miền Nam thì sẽ đổ vào chiến dịch Miền Nam.

Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận