Auto phân loại khách hàng đăng kí qua form gửi mail theo khu vực


Khi khách hàng đăng kí qua form có lựa chọn theo từng khu vực và anh/chị muốn có thể gửi mail cho mỗi khu vực có một nội dung mail khác nhau, anh/chị có thể thiết lập như sau:

- Bước 1: Tạo 1 trường mới ở Định nghĩa dữ liệu để lựa chọn khu vực trong Optin-form


- Bước 2: Tạo 1 chiến dịch Tổng và 2 chiến dịch có tên Miền Bắc và Miền Nam


- Bước 3: Thiết lập trong form khi khách hàng đăng kí qua form thì sẽ đẩy về 1 chiến dịch cụ thể

- Bước 4: Thiết lập auto phân loại khách hàng theo từng khu vực


- Bước 5: Anh/chị tạo thêm 1 auto phụ khi khách hàng được thêm vào chiến dịch miền Bắc thì gửi mail riêng

 

LƯU Ý:

- Đối với mail khi thiết lập auto thì cần tích vào mục Track Email để hệ thống thống kê lại mail khách hàng đã đọc hay có click vào link trong Email hay không

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có trải nghiệm tuyệt vời với GetFly !

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận