Auto nhóm khách hàng vào nhóm đại lý nếu nguồn khách hàng từ đại lý.


Cách tạo auto nhóm KH vào nhóm KH đại lý nếu KH đến từ nguồn đại lý:

- : Thêm mới auto với hành động " khách hàng lần đầu vào CRM"

- : Chọn điều kiện nguồn khách hàng, chọn IN, nhập " đại lý "

- : Phần thì chọn hệ quả là cập nhật thông tin của khách hàng.

- : Chọn nhóm KH liên quan là nhóm KH đại lý.

- : Cập nhật auto và kích hoạt.

Ảnh minh họa:


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận