Auto gửi thông báo nhắc nhân viên trước khi bắt đầu công việc


Để tạo Auto gửi thông báo nhắc nhân viên trước khi bắt đầu công việc , anh / chị vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau

1.  Vào phần Marketing (F3) chọn Marketing Automation, thêm mới 1 auto2. Setup auto:

2.1 Phần hành động

- Hành động " Tạo công việc" 

- Loại công việc " Gọi điện" 

2.2 Phần hệ quả

Chọn Hệ quả là "Gửi notification cho nhân viên"

Sau đấy setup thời gian mình muốn nhận được thông báo

Trong ảnh mô  tả là nhận  notification trước khi bắt đầu công việc 2 phút3.  Lưu  Auto và bật auto sang chế độ " Đã kích hoạt " để auto được chạy

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận