Auto gửi SMS thông báo một nhóm khách hàng đã thanh toán thành công đơn hàng


Để tạo Auto gửi SMS thông báo một nhóm  khách hàng đã thanh toán thành công đơn hàng anh/ chị vui lòng thao tác như sau:

1. Vào mục Marketing Automation , chọn " Thêm mới" để thêm mới Auto


2. Setup  Phần hành động cho Auto

- Đặt tên cho Auto

- Chọn hành động là " Thanh toán đơn hàng " với điều kiện " Loại đơn hàng" là " Đơn hàng bán"


3. Setup Phần hệ quả cho Auto

- Chọn hệ quả gửi SMS ( biểu tượng hình SMS) 

- Click vào " Thêm điều kiện " chọn " Nhóm khách hàng" và chọn tên nhóm khách hàng tương ứng

 Nếu anh/ chị muốn gửi SMS ngay sau khi tạo thành công đơn hàng trên Getfly  ở dòng " Đợi" anh /chị nhập là số 0- Chọn Brandname

- Chọn người nhận là " Khách hàng liên quan

- Soạn nội dung SMS ( tránh các từ khoá quảng cáo)


4. Lưu Auto,và Kích hoạt Auto

- Lưu Auto bằng cách click vào " Lưu quy trình " ở khung đặt tên cho Auto đã làm ở bước 2


- Bật  kích hoạt Auto: Ngoài màn hình danh sách Auto Click vào khung đỏ " Chưa kích hoạt" và Click " Đồng ý" để bật  kích hoạt AutoBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận