Auto gửi SMS thông báo một nhóm khách hàng đã thanh toán thành công đơn hàng

Đào tạo mindset

259 lượt xem

19/09/2019

Để tạo Auto gửi SMS thông báo một nhóm  khách hàng đã thanh toán thành công đơn hàng anh/ chị vui lòng thao tác như sau:

1. Vào mục Marketing Automation , chọn " Thêm mới" để thêm mới Auto


2. Setup  Phần hành động cho Auto

- Đặt tên cho Auto

- Chọn hành động là " Thanh toán đơn hàng " với điều kiện " Loại đơn hàng" là " Đơn hàng bán"


3. Setup Phần hệ quả cho Auto

- Chọn hệ quả gửi SMS ( biểu tượng hình SMS) 

- Click vào " Thêm điều kiện " chọn " Nhóm khách hàng" và chọn tên nhóm khách hàng tương ứng

 Nếu anh/ chị muốn gửi SMS ngay sau khi tạo thành công đơn hàng trên Getfly  ở dòng " Đợi" anh /chị nhập là số 0- Chọn Brandname

- Chọn người nhận là " Khách hàng liên quan

- Soạn nội dung SMS ( tránh các từ khoá quảng cáo)


4. Lưu Auto,và Kích hoạt Auto

- Lưu Auto bằng cách click vào " Lưu quy trình " ở khung đặt tên cho Auto đã làm ở bước 2


- Bật  kích hoạt Auto: Ngoài màn hình danh sách Auto Click vào khung đỏ " Chưa kích hoạt" và Click " Đồng ý" để bật  kích hoạt Auto0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Thị Quý

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan