Auto gửi sms cho khách hàng đăng ký tour du lịch


Yêu cầu:

Anh muốn có auto gửi sms cho KH ngay sau khi KH đăng ký tour du lịch, sms thứ 2 gửi trước 2h khởi hành để nhắc KH, sms thứ 3 gửi sau khi kết thúc tour để cảm ơn KH.

Cách cài đặt:

- Tạo công việc với tên công việc là tên tour đó

- Cài đặt thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc công việc

- Nhập nội dung và thêm mới công viêc

Cài auto

- Thêm mới auto với hành động là tạo mới công việc

 + Điều kiện tên công việc, contains( chứa ), tên công việc đó

- Hệ quả: 

sms 1: chọn gửi sms ngay lập tức cho KH

sms 2: Chọn gửi sms cho KH, tính theo thời gian bắt đầu công việc, trước 2h

sms3 : Chọn gửi sms cho KH, tính theo thời gian kết thúc công việc, sau khi kết thúc công việc 2h.

- Người nhận : KH liên quan

- Nội dung : lấy biến {{task_name}} chèn vào nội dung sms để KH biết họ đăng ký tour nào.Cám ơn anh/chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận