Auto gửi email cho một nhóm khách hàng vào một thời gian cố định


Để thiết lập automation gửi email cho một nhóm khách hàng vào một thời gian cố định, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Bước 1: Vào Maketing F3 --> Maketing Automation --> Thêm mới

- Bước 2: Chọn Tên quy trình , Nhóm --> Tại phần Nếu chọn Theo thời gian --> Chọn thời gian muốn gửi email --> Sự kiện: Không có sự kiện liên quan


- Bước 3: Tại phần Thì : Chọn hành động gửi Email --> Với điều kiện :Nhóm khách hàng In --> chọn nhóm KH muốn gửi email -->  Nhập người gửi, người nhận, nội dung email

- Bước 4: Ấn Lưu Quy trình

Chúc anh/chị thao tác thành công cùng Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận