Auto gửi chuỗi email khi khách hàng đăng ký qua form


Yêu cầu : khách hàng đăng ký qua form sẽ gửi báo giá cho khách hàng, sau 2 ngày gửi email giới thiệu về công ty, sau 4 ngày gửi mail đề xuất mua hàng. Khi khách hàng đọc mail đề xuất mua hàng sẽ chuyển mối quan hệ.

Cách cài đặt auto: 

1 : Khách hàng đăng ký qua form với trường là báo giá sẽ gửi mail :

 - Thêm mới auto chọn hành động là "khách hàng được đưa vào 1 chiến dịch" , chọn tên "chiến dịch" 

Hệ quả : chọn gửi email có đính kèm file báo giá cho khách hàng.( email 1 )

- Sau 2 ngày gửi email giới thiệu công ty :  Cùng auto trên chọn tiếp hệ quả gửi email, chọn thời gian gửi là đợi 2 ngày , gửi email với nội dung giới thiệu về công ty. ( email 2)

- Chọn tiếp hệ quả gửi email , thời gian gửi là đợi 4 ngày , gửi email với nội dung đề xuất mua hàng cho khách hàng. ( email 3 )

2 : Sau khi khách hàng đọc mail đề xuất mua hàng chuyển mối quan hệ:

Tạo auto mới với điều kiện là khách hàng đọc email với tiêu đề mail có chứa tên email 3 ở auto 1. Hệ quả chọn cập nhật thông tin khách hàng , mối quan hệ chọn mối quan hệ muốn chuyển đổi.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận