Anh muốn đổi tên các quận, huyện thì làm thế nào?


Anh muốn thay đổi tên các quận, huyện trên hệ thống thì làm thế nào?

Hướng dẫn:

B1: Vào cài đặt, chọn cấu hình chung ( phải có quyền admin)

B2: Chọn quận, huyện, tìm tên muốn sửa và ấn thay đổi, sau khi thay đổi ấn cập nhật lại.


Cám ơn anh,chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận