Ai là người mặc định được xem công việc


Những người sau sẽ mặc đinh  xem được công việc khi tạo công việc:

1. Người tạo việc

2. Cấp trên của người tạo việc

3. Cấp trên của cấp trên người tạo việc

4. Người nhận việc

5. Người có quyển xem tất cả công việc

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận