Ai là người được tạo Đề nghị thay đổi Hạng mục trong Ngân sách?


Khi anh/chị tạo mới một ngân sách trên Getfly, sẽ có yêu cầu chọn Người quản lý. Người quản lý này sẽ có quyền duyệt khi có các đề nghị thay đổi trong Ngân sách đó. Còn người được tạo Đề nghị thay đổi Hạng mục trên ngân sách lại là Người tạo ngân sách đó.


Với trường hợp, Người quản lýNgười tạo ngân sách là cùng 1 account, thì account đó sẽ vừa tạo được Đề nghị thay đổi Hạng mục, vừa có quyền Duyệt khi ngân sach đó có thay đổi.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận