Ai là người có quyền xem đơn hàng?


Những người sau sẽ có quyền xem đơn hàng:

1. Người thực hiện đơn hàng sẽ xem được đơn hàng của mình

2. Người có quyền xem tất cả đơn hàng sẽ xem được toàn bộ đơn hàng trên hệ thống

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5/%C4%91%C6%A1n_2.png

3. Người có quyền  duyệt đơn hàng sẽ xem được đơn hàng theo phòng ban trực thuộc

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5/%C4%91%C6%A1n_1.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận