Ai có quyền sắp xếp dự án và sắp xếp như thế nào ?


- Tài khoản nào có liên quan đến các dự án đều có thể sắp xếp dự án

- Cách sắp xếp:

Vào phần dự án, chọn biểu tượng bánh răng cưa , chọn sắp xếp dự án , ấn thêm thư mực mới và kéo thả cá dự án đã có sẵn để sắp xếp, sau đó F5 lại để cập nhật.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận