Ai có quyền cho cơ hội thất bại?


- Những người có quyền cho thất bại cơ hội:

+ Người quản lý chiến dịch. 


+ Người phụ trách cơ hội. 


+ Cơ hội chưa có người phụ trách.


* Lưu ý: người được xem tất cả các cơ hội nhưng không phải là người quàn lý chiến dịch cũng sẽ không cho cơ hội thất bại được.


Cám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận