Account quản lý không nhận được tin nhắn mỗi khi account của sale bình luận vào một khách hàng


Anh/chị vui lòng kiểm tra lại phần setup nhận THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG, có thể do anh/chị đang setup chỉ nhận những thông báo được tab tên trực tiếp nên những thông báo các bạn sale bình luận ở khách hàng không hiển thị.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận