2 tài khoản của sms247 có tích hợp vào 1 hệ thống trên Getfly được không?


Trả lời: Không tích hợp được 2 tài khoản SMS247 vào cùng 1 hệ thống GetFly Lưu ý: 1 hệ thống CRM của Getfly chỉ tích hợp được 1 tài khoản SMS. Còn 1 tài khoản ấy add bao nhiêu brandname cũng được.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận