2 tài khoản của sms247 có tích hợp vào 1 hệ thống trên Getfly được không?

Marketing - SMS Brandname

294 lượt xem

09/01/2018

Trả lời: Không tích hợp được 2 tài khoản SMS247 vào cùng 1 hệ thống GetFly Lưu ý: 1 hệ thống CRM của Getfly chỉ tích hợp được 1 tài khoản SMS. Còn 1 tài khoản ấy add bao nhiêu brandname cũng được.
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Vũ Kim Chi

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan